Symfoni Bossa Hits the Highest Note

𝐓𝐀𝐅𝐓 ππ‘πŽππ„π‘π“πˆπ„π’ πŒπˆπ‹π„π’π“πŽππ„. Homegrown real estate developer, Taft Properties, topped off the second tower of their Symfoni Nichol’s brand, The Bossa Tower on Friday, July 30, 2021.

2 August 2021

Myra Lynn Gilig, vice president and chief operating officer of Taft Properties said the construction was way ahead of schedule despite the challenges posed by the Covid-19 pandemic.

“We’re happy about it and we are very lucky because our contractor, Vineyard Construction, didn’t have problems with Covid-19 so we were still able to really finish ahead of schedule,” Gilig said.
Symfoni Bossa includes a 12-floor residential tower with 645 all studio units.

Symfoni Bossa includes a 12-floor residential tower with 645 all studio units.

The property is 70 percent sold off and is located in Nichols Park Subdivision, Nichols Heights, Barangay Guadalupe, Cebu City.

The Symfoni is the Taft Properties’ brand that falls under their cozy spaces category.

Organizers assured the event follows the guidelines set by the IATF and Cebu City. To ensure everyone’s health and safety, the event was witnessed by invited guests, employees and VIPs.

Some of the event’s highlights include the ceremonial dig and the release of the official topping off panel by executives from Vineyard Construction., IVM Phils Services and Contractor, and Taft Property Venture Development Corp.

Symfoni Bossa, a landmark for a convenient city living takes its principle design concept from the architectural character of the first tower for a holistic design approach to the whole development.

To add a distinct character to Bossa, the building corners are strategically accentuated with simple vertical and horizontal lines built for residents who aspire for an upgraded lifestyle and are seeking for a good investment vehicle in Metro Cebu.

Taft Properties is the property development arm of the Gaisano family’s Vicsal Development Corp., the company behind the Metro Gaisano chain of stores.

Taft’s portfolio includes premium residential communities in and out of Cebu such as the Horizons 101, Soltana Nature Residences, the Symfoni series of condominiums in Cebu and Manila, Cera at Citation and Citation Residences in Laguna and East Gate at Cebu Business Park.